KONTAKT


ul. Grochowiaka 28, 64-100 Leszno
e-mail: aite@aite.pl, tel. 65 520 46 84


architektura i technologie stworzyliśmy
obszar aktywnej współpracy między architektami a dostawcami technologii budowlanych
pomogliśmy oferujemy
nowatorskie metody działania, wysoką jakość i skuteczność
wydaliśmy:
„Rewitalizacja Miast – Urban Regeneration”. 2004
Publikacja wydana w formie książkowej, w wersji dwujęzycznej - język polski i angielski, prezentowana m.in. na Zgromadzeniu Ogólnym Rady Architektów Europy w Brukseli i dystrybuowana w Polsce i w wielu krajach Europy. Jej adresatami byli architekci, urbaniści, samorządy miast oraz politycy.

„Informator Magazyn SARP/Izba Architektów”
Magazyn – miesięcznik ukazywał się w latach 2003 - 2005. Z założenia był pismem środowiskowym - tworzonym przez samych architektów. Docierał do 16 Okręgowych Izb Architektów, 25 Oddziałów Stowarzyszenia Architektów Polskich – SARP oraz do aktywnych biur projektowych, współpracujących z wydawnictwem.