IDEA I CELE PROJEKTU

Świetlice są obiektami, które podlegają pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.


Obiekty pełniące funkcje publiczne i społeczno-kulturalne powinny służyć społecznościom lokalnym przez długie lata, a biorąc pod uwagę możliwość uzyskania dotacji, należy postawić na ich jakość.

Ideą powstania katalogu było: KATALOG ZAWIERA:
  • informacje dotyczące źródeł finansowania
  • uwagi jak uniknąć błędów przy realizacji procedur starania się o dotacje
  • prezentacje 12 projektów świetlic i zagospodarowania terenu
  • prezentacje technologii
  • CD z wersję elektroniczną

    Zapraszam Aleksander Śliż